Kinesiology Taping

Kinesiology Taping:
Kinesiology Taping jest metodą, która pozwala osiągać doskonałe rezultaty terapeutyczne przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.

W terapii wykorzystujemy plaster o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń.

Istnieje wiele form terapii, lecz kinesiology taping:
→ jest dobrze akceptowany przez pacjentów,
→ działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę
→ efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu,
→ nie wyklucza stosowania innych form terapii

Dzięki Kinesiologi Taping możemy uzyskać:
→ poprawa propriorecepcji
→ korekcja ustawienia
→ podpora bierna
→ korekcja mechaniczna kin
→ uśmierzanie bólu

Działa na:
→ normalizacja napięcia mięśniowego
→ poprawa mikrokrążenia
→ aktywacja systemu limfatycznego
→ wspieranie funkcji stawów
→ pobudzanie endogennego systemu znieczulania