Metoda NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath:

Neurolog Karel wraz ze swoją żoną fizjoterapeutką Bertą Bobath byli Czechami mieszkającymi w Londynie. W latach 40 XX wieku zaczęli wprowadzać opracowaną przez siebie metodę rehabilitacyjną o charakterze neurorozwojowym.

W Polsce metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana przez Marie Borkowską w latach 80 XX wieku. Jednak dopiero w 1984 roku po przyjeździe dr Elsbeth Koeng, która prowadząc kursy wprowadziła metodę do praktycznego wykorzystania.

Wskazania do terapii NDT-Bobath:
→ uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
→ obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
→ asymetria ułożeniowa
→ kręcz szyi
→ zaburzenia koordynacji psychoruchowej
→ opóźnienie rozwoju psychoruchowego
→ dzieci przedwcześnie urodzone
→ dzieci obciążone zespołami genetycznymi
→ mózgowe porażenie dziecięce (tetraplegia, hemiplegia, diplegia, atetoza, ataksja, wiotkość)
→ porażenie splotu barkowego
→ problemy ortopedyczne

Jeżeli jesteś zaniepokojony, że Twoje dziecko :
→ układa się w literkę C
→ stale patrzy w jedną stronę
→ nie chce leżeć na brzuszku
→ nadmiernie odchyla głowę do tyłu
→ silnie zaciska piąstki
→ często pręży nóżki

Pokażę Ci jak prawidłowo pielęgnować Twoją pociechę: jak ją podnosić, nosić, karmić, kąpać, przewijać.

Instruktaż ma na celu przekazanie rodzicom praktycznej wiedzy z prawidłowej pielęgnacji, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Zasady metody:
Normalizacja napięcia mięśni ( obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego)
Hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów
Wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych
→ Utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach
→ Wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych reakcji ruchowych, a dopiero w tej formie ich automatyzacji
Wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach