Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne :
Rudolf von Laban był prekursorem metody Weroniki Sherborn. Budowa ciała ludzkiego oraz sposób wykorzystania przestrzeni cechuje ruch trójwymiarowy wedle osi: przód – tył, w prawo – w lewo, góra – dół. Bardziej złożone ruchy człowieka opisuje też w trzech płaszczyznach: drzwiowej, stołowej i poprzecznej. Połączenie tych podstawowych elementów ruchu człowieka tworzy bryłę geometryczną tj. sześcian – w tym uproszczonym modelu przestrzennym człowieka mieszczą się wszystkie zasadnicze możliwości ruchowe człowieka.

Wskazania do terapii:
→ dzieci upośledzone umysłowo,
→ autyści,
→ mózgowe porażenie dziecięce,
→ zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia zachowania,
→ niekorzystne środowisko wychowawcze, np. domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych
→ dzieci niewidome, niedosłyszące.

Ćwiczenia można stosować różnych formach:
→ zajęcia indywidualne,
→ zajęcia w parach,
→ zajęcia dla całej grupy